MassageSohl Massge komp_1

 

Ann-Sofie är utbildad Massageterapeut och har genomgått sin utbildning i Falun under ett år på Badstubacken till Vållgatan 7, Färnäs dit Ni är välkomna att titta in. Vi försöker även få igång ett eget bokningssystem så att man även ska kunna boka sin tid direkt på hemsidan!MT Utveckling & Friskvård. Ann-Sofie är också efter den utbildningen certifierad och färsäkrad i SFKM, Skandinaviska Förbundet för Komplementär Medecin samt certifierad i BKM, Branchrådet för Komplementär Medecin.

Detta innebär:

Sohl Massage (8)Den som arbetar inom komplementärmedicin har en ansvarsfull uppgift.
En yrkesverksam kroppsterapeut som är certifierad av BKM förbinder
sig att följa dess etiska regler samt FN:s artiklar om de mänskliga
rättigheterna och att inte delta i verksamhet där han/hon saknar
frihet att handla efter dessa.

Förutom tystnadsplikt bör terapeuten sträva mot en ovillkorlig
behandling där patienten känner sig fri och deltagande, känner att
hon/han utvecklas och självförverkligas samt får behålla sitt eget
kritiska tänkande.