ADR kurser 2012.

Förarutbildning Grund och repetition, specialkurs klass 1 och specialkurs tank enligt

MSB:s utbildningsplan.

Grundkurs styckegods

4000 kr

Grund kurs Klass 1

1880 kr

Grund Tank

2880 kr

Repetition Grund

2880 kr

Repetition  Klass 1

1000 kr

Repetition  Tank
1680 kr
Brand och L-ABC
4500 kr 
5  lektions timmar

ADR 1.3 utbildning kurskostnad 1680 kr/person, inklusive kurs intyg och registrering 3 år
Frukost, lunch och lokalkostnader kostnader tillkommer som delas mellan kursdeltagarna.
Utbildning på annan ort tillkommer rese och Hotell kostnad.
Krav minst 5 – 6 deltagare till kurs start ADR-utbildning.
Alla priser exkl. moms.
Kurs lokal och ort informeras innan kurs start.

Anmälan till

Björn Sohl Tfn: 070-689 60 01
bjorn@kurbitsvildmark.se