Arbete på väg nivå 1 & 2

Kompetenskrav för arbete på väg där Trafikverket är väghållare.

Trafikverket har tidigare ställt särskilda utbildningskrav på personal som utför all slags vägarbete som upphandlas. Enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160), AML, ansvarar arbetsgivaren för att personalen har erforderlig kompetens för det arbete som han eller hon ska utföra. Trafikverkets utbildningskrav ersätts därför med kompetenskrav för allt arbete på väg som Trafikverket upphandlar.

Nivå 1 Grundkompetens för alla som utför väg eller ledningsarbete. Nivå 1 utgörs av en obligatorisk utbildning som kompletteras med en lärarled del. Kursen avslutas med ett kunskapstest som ska genomföras med godkänt resultat.

Nivå 2 Kompetenskrav för förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service- och arbetsfordon. Nivå 2 är en lärarled utbildning. Förhandskrav är att man ska ha kompetens enligt Nivå 1. Kursen avslutas med ett kunskapstest som ska genomföras med godkänt resultat.

  • Personlig skyddsutrustning
  • Definition på de olika zonindelningarna på en arbetsplats
  • Trafikantbeteende
  • Hastigheter och krockvåld
  • Information om AML och dess föreskrifter
  • Trafikverkets, trafikingenjören och projektledarens roll i objektet
  • Arbetsgivarens roll i objektet